Koło sportowe

Koło sportowe jest dla wszystkich uczniów bez względu na ich sprawność. Uczestniczą w nim uczniowie z klasy IV i VI. Głównym celem jest rozbudzenie potrzeby i chęci ruchu, aktywności fizycznej przez wskazanie różnych, ciekawych i atrakcyjnych form. W ramach zajęć uczniowie poznają jak największą ilość różnorodnych zabaw, gier, zajęć rekreacyjnych. Dodatkowo proponowane są takie zajęcia jak : biegi przełajowe , tenis stołowy, ćwiczenia na poziomie rekreacyjnym. Z pomocą nauczyciela ćwiczący wyposażeni są w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji zawodnika, sędziego, kibica w czasie zawodów.

 • obraz 002
 • obraz 004
 • obraz 005
 • obraz 006
 • obraz 007
 • obraz 008
 • obraz 009
 • obraz 010
 • obraz 011
 • obraz 012
 • obraz 013
 • obraz 014
 • obraz 015